Dades de registre d'empresa

AVIS LEGAL REGISTRE BORSA DE TREBALL

En virtut de la normativa en matèria de protecció de dades li informem que lesseves dades personals seran incloses en un fitxer denominat ”borsa de treball” responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Empordà amb domicili a C/ dels Tarongers 12, La Bisbal de l’Empordà (Girona) 17100 i NIF P6700009A.

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el seu registre a la plataforma i la seva inscripció com a ofertor de treball. Aquestes dades només seran cedides als candidats i es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis dels responsable i la normativa d’arxius aplicable.

En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i de portabilitat de les dades mitjançant un escrit dirigit a C/ dels Tarongers 12, La Bisbal de l’Empordà (Girona) 17100 o posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@baixemporda.cat. En tot cas, si ho considera, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).


Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Consell Comarcal del Baix Empordà
Finalitat: registre i gestió de les persones usuàries de la borsa de treball del Consell.
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: no es comunicaran les dades a terceres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consell.
Trobareu més informació a l’adreça [https://baixemporda.cat/ca/politica_de_proteccio_de_dades.html]