Auxiliar de geriatria per a residència de gent gran.

Oferta

Població
Calonge-Sant Antoni

Experiència / Requisits sol·licitats
6 mesos

Descripció
Participar, conjuntament amb altres professionals de l’equip interdisciplinari, en la recepció i acollida de la persona usuària. Responsabilitzar-se de la tutoria de la persona usuària segons el sistema utilitzat pel centre i fer-ne el seguiment, observant els canvis que es puguin produir. Fomentar l’autonomia d’acord amb les seves necessitats i indicacions del Pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI). Procurar que l’usuari es trobi com a casa i en un ambient familiar. Promoure, ajudar o realitzar la higiene personal, en funció de les seves necessitats i del PIAI. Vigilar i promoure la cura i imatge personal. Atendre i prevenir problemàtiques en eliminació i controlar la incontinència d’esfínters. Prevenir les úlceres per pressió (hidratació de la pell, utilització de coixins, canvis posturals). Proporcionar i administrar els aliments facilitant la ingesta en aquells casos que ho requereixin i amb la correcta utilització dels mitjans tècnics, si és necessari. Detectar si la dieta pautada s’adapta a les necessitats de l’usuari. Col·laborar en la correcta administració de medicaments i la realització de determinades cures d’acord amb les directrius del personal sanitari. Mantenir l’ordre de l’habitació i les condicions higienicosanitaries de l’habitació i dels seus efectes personals. Col·laborar en el manteniment de les ajudes tècniques (pròtesis, ortesis, cadira de rodes, caminadors, bastons, contencions...). Aplicar les tècniques bàsiques de prevenció d’accidents segons els protocols de seguretat. Preparar la persona pels trasllats d’emergència i efectuar l’acompanyament, vigilància i suport, si és el cas, i proporcionar la informació mínima necessària als professionals corresponents. Desenvolupar i/o col·laborar en les activitats lúdiques i de lleure.Col·laborar en les activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. Promoure la comunicació i les relacions humanes, socials i interpersonals entre les persones usuàries, utilitzant, si és el cas, sistemes alternatius de comunicació. Actuar davant de les situacions de conflicte i resolent, segons les seves competències, les incidències sorgides i comunicar-ho, si és el cas, al professional competent. Donar suport emocional i acompanyament en el procés de pèrdua i dol. Acompanyar a les persones usuàries en la seva etapa terminal. Aplicar els diversos protocols d’actuació i organitzar la documentació bàsica de treball.Registrar les actuacions realitzades a cada persona usuària i anotar qualsevol variació en el seu estat o qualsevol incidència.

Si trobes interessant alguna de les ofertes de feina publicades et pots registrar a l'Empordà Professionals i els nostres tècnics podran vincular el teu currículum a les ofertes relacionades amb el teu perfil professional. Quan el teu currículum ha estat preseleccionat i enviat a una empresa, t'ho comunicarem per correu electrònic perquè estiguis informat i alerta al telèfon. Només faltarà que l'empresa et contacti directament.

Si cerques professionals et pots donar d'alta com empresa a l'Empordà Professionals i publicar les teves ofertes. Et posarem en contacte amb persones que compleixin els requisits que necessitis, de manera ràpida i personalitzada.