Procés selectiu per la contractació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)

Oferta

Població
La Bisbal d'Empordà

Experiència / Requisits sol·licitats
Estar en possessió de la titulació universitària de Grau o equivalent, estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1), estar inscrites com a demandants d'ocupació, si més no amb caràcter previ a la seva contractació, haver complert 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa,tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.

Descripció
El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la seva publicació al BOP de Girona. Fins al 02/12/2023. Funcions: -Coordinar la cooperació entre les administracions locals del territori participants en el Pla Estratègic. -Impulsar el consell empresa amb els agents del territori. -Fomentar la producció agroalimentària al territori. -Suport al producte industrial sostenible i a l’impuls de la sostenibilitat als espais industrials -Promoció dels polígons i altres zones d’activitat econòmica -Centre d’atenció a l’empresa compartit -Atracció d’inversions empresarials. -Foment de l’associacionisme empresarial -Aquelles altres funcions que, en relació amb les matèries abans assenyalades, li siguin encomanades pels seus superiors.

Si trobes interessant alguna de les ofertes de feina publicades et pots registrar a l'Empordà Professionals i els nostres tècnics podran vincular el teu currículum a les ofertes relacionades amb el teu perfil professional. Quan el teu currículum ha estat preseleccionat i enviat a una empresa, t'ho comunicarem per correu electrònic perquè estiguis informat i alerta al telèfon. Només faltarà que l'empresa et contacti directament.

Si cerques professionals et pots donar d'alta com empresa a l'Empordà Professionals i publicar les teves ofertes. Et posarem en contacte amb persones que compleixin els requisits que necessitis, de manera ràpida i personalitzada.