Projectes Singulars

L’objectiu dels Projectes Singulars és reforçar les competències professionals de les persones joves desocupades i no integrades en el sistema d’educació o formació, mitjançant: mesures de suport a l’activació; mesures de millora de l’ocupabilitat; mesures de foment de l’emprenedoria; mesures de suport a la contractació.

S'adreça a persones joves desocupades i no integrades en el sistema d’educació o formació.

El Projectes Singulars ofereixen:

- Mesures de suport a l’activació: accions d'assessorament individualitzat, d'orientació professional, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació.
- Mesures de millora de l’ocupabilitat: formació, especialment en idiomes i TIC; pràctiques no laborals en empreses; impuls de la formació professional dual a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge; formació per obtenir certificats de professionalitat; programes mixtos d'ocupació i formació; programes de mobilitat per millorar les competències professionals.
- Mesures de foment de l’emprenedoria: ajuts a l'auto-ocupació; assessorament per a l'auto-ocupació i la creació d'empreses; formació per l'emprenedoria i promoció de la cultura emprenedora; mesures per afavorir l'auto-ocupació i l'emprenedoria col·lectiva en el marc de l'economia social.
- Mesures de suport a la contractació: ajuts a l'ocupació per a la contractació de joves durant un període superior a 6 mesos; foment de l'ocupació per a les persones joves investigadores; foment de l'economia social.


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
Promoció Econòmica
Tel. 972 64 55 41
c/e: joves@baixemporda.cat  
Web: https://www.baixemporda.cat/ca/carta-de-serveis/promocio-economica/