Programa Joves en pràctiques

En el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, i d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El programa facilita que joves menors de 30 anys a l’atur puguin dur a terme un període de pràctiques laborals, en un termini de 4 mesos després d’haver acabat l’educació formal o bé de quedar-se en situació d'atur.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu.

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
Promoció Econòmica i Turisme
Tel. 972 64 55 41
c/e: joves@baixemporda.cat 
Web: https://www.baixemporda.cat/ca/carta-de-serveis/promocio-economica/