CAP DE PERSONAL DE NETEJA

Neteja

Oferta #240165

Data de publicació: 08/07/2024

Categoria

Sanitat i Salut - Neteja

Població:

Palamós

Anys d'experiència

1 any

Tasques:

Acompanyar a totes les persones treballadores en el procés d’aprenentatge de les tasques pròpies del servei de neteja, coordinar amb direcció les gestions corresponents al bon funcionament i productivitat del servei de neteja i gestionar clients i proveïdors corresponents.

Experiència / Requisits sol·licitats

Es valorarà l'experiència en gestió d'equips i neteja.

Tasques:

Les seves funcions consisteixen en:

- Determinar i preparar el material i els productes necessaris en funció de les superfícies que s'han de netejar; realitzar la neteja temporal de sòls, mobiliari, lavabo, vidres i altres, aplicant les tècniques i productes més apropiats; comprovar i supervisar que el resultat compleixi les condicions òptimes de neteja i higiene; preparar l'equip, revisar els seus diferents components assegurant el seu funcionament i la reposició del material i productes necessaris.

- Realitzar les acollides i explicar els procediments corresponents al lloc de treball (funcionament de maquinària, explicació de materials i productes per cada tasca...) 

- Supervisar que les persones treballadores utilitzen la roba i EPI’s entregats corresponent al seu lloc de treball 

- Explicar i fer seguiment, de que totes les persones treballadores segueixen les diferents instruccions que s’encomanin (de Clients, de direcció, de SSL, etc) 

- Reorganitzar els horaris de treball i substitucions en coordinació amb direcció 

- Supervisar que les tasques diàries de les persones treballadores, es realitzen de forma correcta 

- Acompanyar en l’execució de les tasques pròpies del lloc de treball, fomentant l’autonomia de cada persona, segons habilitats 

- Realitzar el seguiment de les jornades laborals i el compliment del registre horari. 

- Treballar de forma coordinada amb la resta d’oficials (necessitats de vehicles, compres conjuntes de material i/o eines, suport puntual en cas de necessitat, ...) 

- Tenir cura de tots els estris i informar a direcció si hi hagués algun problema o deteriorament 

- Realitzar el seguiment de l’estoc diàriament 

- Dinamitzar el servei, detectant necessitats i oportunitats 

- Contactar amb diferents clients per coordinar i executar tasques i incidències 

- Treballar amb Direcció els pressupostos del servei, per optimitzar i millorar recursos 

- Realitzar les tasques necessàries, per al bon funcionament del servei (organització i execució) 

- Complir la Normativa legal i legislació vigent en matèria ambiental 

- Complir tots els procediments en matèria de Qualitat 

- Responsabilitzar-se de disposar de tot el material necessari per desenvolupar la seva feina, sense necessitat de compres imprevistes 

- Supervisar l’atenció que es dona per part de totes les persones treballadores als clients 

- Donar resposta als clients (Incidències i reclamacions) 

- Registrar les tasques en el document corresponent. 

 

Vehicle propi:

Carnet de conduir

Carnet de conduir

B

Sou mensual:

500-600 €

Jornada laboral:

Jornada parcial tardes

Tipus del contracte:

Per deterimar

Idiomes

Nivell d'Informàtica

Nivell usuari

Altres ofertes similars

TREBALLADORA DE LA LLAR INTERNA A SANT ANTONI DE CALONGE

03/07/2024
Població: Calonge i Sant Antoni

TREBALLADOR/A DE LA LLAR. GENT GRAN

13/07/2024
Població: La Tallada d'Empordà
Ajuntament de Mont-ras
Ajuntament de Pals
Ajuntament la Bisbal d'Empordà
Ajuntament de Begur
Ajuntament d'Ullà
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Palafrugell
Ipep
Ajuntament de Verges
Ajuntament de Calonge