Auxiliars d'Infermeria

Oferta

Població
Sant Feliu de Guíxols

Experiència / Requisits sol·licitats
REQUISITS: • CFGM de cures Auxiliars d’infermeria o CFGM Atenció a persones en situació de dependència o FP-I Auxiliar d’Infermeria o • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials o • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili. • Disponibilitat horària.

Descripció
La Fundació Guíxols Suris, entitat titular de la residència assistida i centre de dia Sant Feliu Gent Gran i de la residència Suris Gent Gran, de tipus assistencial, social sense ànim de lucre amb finalitat social en règim d’internament i diürn a la gent gran en l’àmbit del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. La residència assistida i centre de dia Sant Feliu Gent Gran disposa de 90 places de Residència Assistida – 80 de les quals estan concertades amb la DGAPD- i 30 places de Centre de Dia –20 d’elles concertades amb la DGAPD-. La residència Suris Gent Gran disposa de 64 places de Residència – 32 de les quals estan concertades amb la DGAPD- S’OFEREIX: 1 Plaça a Residència a dedicació parcial (80,74% de la jornada, equivalent a 1400 h/anuals) i en torn variable (corretorns). 1 Plaça a Residència a dedicació parcial (50% de la jornada, equivalent a 867 h/anuals) i en torn tarda. 1 Plaça a dedicació completa (100% de la jornada, equivalent a 1734 h/anuals) i en torn variable (corretorns) amb modalitat contractual de fix-discontinu (té consideració d’indefinit) amb garantia de 6 mesos encadenats de treball. ** ** Cal tenir present que, un cop acabats aquests els mesos de feina, es finiquita al treballador/a i, si reuneix els requisits necessaris, pot passar a cobrar la prestació contributiva de desocupació (atur), amb la certesa que l’empresa el tornarà a incorporar per el mateix període garantit –més o menys en el mateix tram- l’any següent. Si fos el cas –per necessitats productives- es podria ampliar fins a un màxim de 9 mesos. • Contractació laboral indefinida. • Sou segons X Conveni col•lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques. • Incorporació immediata • Programa actiu de formació continuada i reciclatge ES VALORARÀ: • Coneixements i experiència en l’àmbit residencial i o atenció sociosanitària. • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. • Formació relacionada amb el lloc de treball. ? Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball. Perfil professional: • Discreció i bon tracte. • Capacitat d’iniciativa quant a organització, priorització de tasques i responsabilitat de les mateixes. • Dinamisme, relació assertiva i d’empatia amb la persona gran i la seva família. • Equilibri emocional envers el malalt terminal. • Capacitat d’adaptació als canvis. • Habilitat per treballar en equip. FUNCIONS i RESPONSABILITATS: • Atendre i tenir cura en la vida diària de les persones usuàries, especialment atenent les seves necessitats físiques i psicoemocionals. • Atendre i informar les famílies. • Col•laborar i coordinar-se amb la resta de professionals de l’equip. • Participar en l’elaboració dels plans d’Atenció Individuals. • Aplicar les tècniques de prevenció d’accidents, d’acord amb els protocols de seguretat i Prevenció de Riscos Laborals. • Assistir a cursos de formació continuada. • Transmetre els continguts i els coneixements adquirits per la formació a la resta de l’equip. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 19 de març de 2021

Si trobes interessant alguna de les ofertes de feina publicades et pots registrar a l'Empordà Professionals i els nostres tècnics podran vincular el teu currículum a les ofertes relacionades amb el teu perfil professional. Quan el teu currículum ha estat preseleccionat i enviat a una empresa, t'ho comunicarem per correu electrònic perquè estiguis informat i alerta al telèfon. Només faltarà que l'empresa et contacti directament.

Si cerques professionals et pots donar d'alta com empresa a l'Empordà Professionals i publicar les teves ofertes. Et posarem en contacte amb persones que compleixin els requisits que necessitis, de manera ràpida i personalitzada.